COVID 19 – hygienická pravidla a pravidla pro výuku ve volnočasovém centru Všeználek

Od 10. 9. 2020 platí na společných chodbách a na WC nošení roušek/ústenek dle aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Neprodleně po vstupu do prostor volnočasového centra Všeználek musí každý použít dezinfekci na ruce, toto kontroluje lektor.

V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti.

V každé místnosti je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Rodiče či doprovázející osoba musí do prostor volnočasového centra Všeználek vstupovat v roušce, a to pouze na dobu nezbytně nutnou.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do volnočasového centra Všeználek vstoupit.

Pokud účastník výuky vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí účastníka (zletilý účastník opustí centrum v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu).

Do prostor kuchyňky mají umožněn přístup pouze pedagogičtí pracovníci, studenti pouze v případě mytí rukou, a to vždy v doprovodu letora.

Pro případ potřeby je k dispozici několik jednorázových roušek. Umístěny v kuchyňce.

Základní pravidla pro provádění úklidu v průběhu provozu

Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou), stoly, kliky. Dezinfekci těchto ploch zajistí lektor. Použije k tomu dezinfekci ve spreji a jednorázové ubrousky, které pak hygienicky zlikviduje.