Letní příměstské tábory

I v roce 2021 se koná tradiční a časem prověřený příměstský tábor. Hned ve dvou termínech. Více v Novinkách a na Facebooku.

Angličtina pro předškoláky

Kurzy probíhají ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí. Osvojování jazyka zábavnou formou za použití obrázků, písniček a her. Základní slovní zásoba a tvorba jednoduchých vět.  Děti se přirozeným způsobem seznamují s angličtinou. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy.
Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz , na tel. 776 327 204.

Angličtina pro 1. stupeň ZŠ

Kurzy probíhají ve čtyřech úrovních – začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí I., středně pokročilí II. Osvojování jazyka zábavnou a hravou formou. Zaměření na rozvoj komunikačních dovedností, schopnost porozumět a reagovat. Základní slovní zásoba a tvorba jednoduchých vět. Hlavním cílem je u dětí vytvořit k angličtině kladný vztah. Výuka bude probíhat formou hry a prožitkového učení. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – centrum Všeználek.
Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Angličtina pro 2. stupeň ZŠ

Výuka AJ v rozsahu látky ZŠ, konverzace, příprava na přijímací zkoušky na střední školu. Důraz klademe především na aktivní použití jazyka, procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (speaking, reading, listening a writing). Pokud to schopnosti studentů dovolí, je hodina vedena v angličtině. Jazyková úroveň kurzů se odvíjí od úrovně přihlášených žáků. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – centrum Všeználek.
Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Angličtina pro středoškoláky

Výuka AJ v rozsahu látky SŠ, konverzace, příprava na přijímací zkoušky na střední školu. Důraz klademe převážně na aktivní použití jazyka, procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (speaking, reading, listening a writing). Pokud to schopnosti studentů dovolí, je hodina vedena v angličtině. Jazyková úroveň kurzů se odvíjí od úrovně přihlášených žáků. V případě zájmu studentů může být hlavní náplní kurzů příprava ke státní maturitě z angličtiny. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – centrum Všeználek.
Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Ceny jednotlivých kurzů v záložce CENÍK. Přihlášky jsou ke stažení v záložce DOKUMENTY.

Angličtina pro předškoláky – angličtina hrou (pro děti předškolního věku). Osvojování anglického jazyka zábavnou a hravou formou. Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Angličtina pro ZŠ – bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Angličtina pro SŠ, VŠ – všechny úrovně, bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 606 371 177.

Němčina – lekce NJ na všech úrovních, bližší informace na jkaminek@seznam.cz, na tel. 607 537 517.

Čeština – lekce ČJ na všech úrovních, bližší informace na jkaminek@seznam.cz, na tel. 607 537 517.

Předškolní příprava – rozvoj schopností a dovedností potřebných pro bezproblémové zvládnutí vstupu do 1. třídy. Grafomotorická průprava, předmatematická příprava, logopedická cvičení. Aktivity jsou uzpůsobeny věku a individuálním předpokladům dítěte. Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Překládáme

z anglického a německého jazyka do českého a zpět. Jsme vážně dobří v překládání odborných okruhů témat práva, sociální oblasti, zdravotnictví, vzdělání, ale i ostatních. A jak Všeználek k překladům přišel? Všeználek tráví spoustu času vzděláváním lidí různých věkových kategorií, zvláště pak cizími jazyky, proto se rozhodl rozšířit své služby právě o překládání z a do cizích jazyků.
Ceny jsou k dispozici na dotaz, prosím, kontaktujte nás na radka@vasvseznalek.cz / tel. 728 726 509

Organizace dětských oslav

Zajištění programu, výzdoby a občerstvení. Přemýšlíte o zajištění dětského koutku na svatbách, oslavách a akcích všeho druhu? Nás to baví! Řekněte si o řešení na míru: iva@vasvseznalek.cz / tel. 776 327 204. Ceny a bližší informace na uvedených kontaktech. Vše závisí na individuální domluvě a přání konkrétního klienta.