Hernička pro mrňousky

Hernička pro děti 0-4 let. Každou středu a čtvrtek 9:00-11:00.
Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Angličtina pro předškoláky

Kurzy probíhají ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí. Osvojování jazyka zábavnou formou za použití obrázků, písniček a her. Základní slovní zásoba a tvorba jednoduchých vět.  Děti se přirozeným způsobem seznamují s angličtinou. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy.
Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz , na tel. 776 327 204.

Angličtina pro 1. stupeň ZŠ

Kurzy probíhají ve čtyřech úrovních – začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí I., středně pokročilí II. Osvojování jazyka zábavnou a hravou formou. Zaměření na rozvoj komunikačních dovedností, schopnost porozumět a reagovat. Základní slovní zásoba a tvorba jednoduchých vět. Hlavním cílem je u dětí vytvořit k angličtině kladný vztah. Výuka bude probíhat formou hry a prožitkového učení. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – centrum Všeználek.
Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Angličtina pro 2. stupeň ZŠ

Výuka AJ v rozsahu látky ZŠ, konverzace, příprava na přijímací zkoušky na střední školu. Důraz klademe především na aktivní použití jazyka, procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (speaking, reading, listening a writing). Pokud to schopnosti studentů dovolí, je hodina vedena v angličtině. Jazyková úroveň kurzů se odvíjí od úrovně přihlášených žáků. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – centrum Všeználek.
Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Tvůrčí šperk

Kroužek tvůrčího šperku. Kroužek pro děti od 9 let, které rády tvoří šperky z různých materiálů a technik. Drátkování, šití, drhání, práce s hlínou, korálky, minerály. Kroužek rozvíjí jemnou motoriku, ruční práce, cit pro krásu, harmonii, barvy a individualitu. Kurz trvá 90 minut. Místo konání – centrum Všeználek. Podrobné informace na b.kucna@gmail.com a T: 724 242 224.

Matematický Neználek – pro 6. až 9. třídu

Matematika je stavba vybudovaná na srozumitelných základech. Porozumět matematice znamená procházet postupně všemi jejími patry, jedno navazuje na druhé, žádné nelze vynechat.
Během vyučovacího kurzu probereme učivo základní školy od úplných začátků až k přijímačkám na střední školy.
Cílem kurzu je postupně objasnit a doplnit chybějící znalosti bránící ve správném vyřešení navazujícího učiva, porozumět aktuálně probíranému učivu ve škole, připravit žáky na přijímací zkoušky. Kurz je zaměřen na testy Cermat.

Lekce trvá 50 minut. Místo konání – centrum Všeználek. Bližší informace na jana@vasvseznalek.cz, na tel. 774 065 087.

Ceny jednotlivých kurzů v záložce CENÍK. Přihlášky jsou ke stažení v záložce DOKUMENTY.

DOUČOVÁNÍ / INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Předškolní příprava – rozvoj schopností a dovedností potřebných pro bezproblémové zvládnutí vstupu do 1. třídy. Grafomotorická průprava, předmatematická příprava, logopedická cvičení. Aktivity jsou uzpůsobeny věku a individuálním předpokladům dítěte.

Angličtina pro všechny úrovně a věkové skupiny (předškolní, ZŠ, SŠ a VŠ) – rádi se Vám bueme individuálně věnovat, ozvěte se nám.

Němčina – lekce NJ na všech úrovních, bližší informace na jkaminek@seznam.cz a T: 607 537 517.

Čeština – lekce ČJ na všech úrovních, bližší informace na jkaminek@seznam.cz a T: 607 537 517.

Letní příměstské tábory 2022

I v roce 2022 se bude konat tradiční a časem prověřený příměstský tábor. Hned v několika termínech. Těšte se.