English Summer Camp

UPDATE: Vylepšené parametry tábora – nyní optimalizovaný pro třetí až pátou třídu ZŠ.

UPDATE: Key features of the camp now customised to suit the third to fifth graders.