Příměstské tábory

Z pěti příměstských táborů v létě 2024 zbývají místa na posledním.

Elektronické přihlášky na příměstské tábory (proklikněte):

Volitelné: letos poprvé si budete moci pojistit za mírný obnos riziko storna účasti Vašeho dítěte na táboře z důvodu nemoci nebo úrazu. Pojišťovna Vám vrátí 80 % úhrady.

Elektronické přihlášky už jen v roli náhradníků (proklikněte):