Váš Všeználek

Centrum Všeználek nabízí pravidelné kurzy a jednorázové vzdělávací, tvořivé a sportovní aktivity pro děti, mládež i dospělé, individuální výukové aktivity pro předškoláky, individuální výuku anglického, německého a českého jazyka na všech úrovních i výuku matematiky. V zimě 2021/2022 jsme spustili i herničku pro nejmenší.

Hlavní náplní centra je práce s dětmi všech věkových kategorií. Dostatek kvalitních a věku dítěte odpovídajících podnětů má zásadní vliv na formování osobnosti dítěte. Chceme proto nabízet takové volnočasové aktivity, které k tomuto rozvoji budou přispívat. Naším cílem je, aby děti smysluplně trávily volný čas v dětském kolektivu, příjemném prostředí a pod vedením zkušených lektorů.

Dalším cílem centra je nabídnout zájmový a vzdělávací program dospělým a společné aktivity dětí a dospělých. Spojení na jednotlivé lektory a členy týmu najdete v záložce KONTAKTY.