KURZY A KROUŽKY

Ceny jednotlivých kurzů si ověřte v CENÍKU, přihlášky + další info hledejte v DOKUMENTECH.

ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Osvojování jazyka zábavnou formou za použití obrázků, písniček a her. Základní slovní zásoba a tvorba jednoduchých vět.  Děti se přirozeným způsobem seznamují s angličtinou. Lekce trvá 45 minut. Od nového školního roku 2023-2024 existují dvě skupiny: v úterky jedna působí ve Všeználkovi (max. 8 dětí), zatímco středeční (max. 15 dětí) se schází v Mateřské škole Kostelec nad Černými lesy. Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz , na tel. 776 327 204.

ANGLIČTINA PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Kurzy probíhají ve třech úrovních – začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí. Osvojování jazyka zábavnou a hravou formou. Zaměření na rozvoj komunikačních dovedností, schopnost porozumět a reagovat. Základní slovní zásoba a tvorba jednoduchých vět. Hlavním cílem je u dětí vytvořit k angličtině kladný vztah. Výuka bude probíhat formou hry a prožitkového učení. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – centrum Všeználek.
Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

ANGLIČTINA PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Výuka AJ v rozsahu látky ZŠ, konverzace, příprava na přijímací zkoušky na střední školu. Důraz klademe především na aktivní použití jazyka, procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (speaking, reading, listening a writing). Pokud to schopnosti studentů dovolí, je hodina vedena v angličtině. Jazyková úroveň kurzů se odvíjí od úrovně přihlášených žáků. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – centrum Všeználek.
Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁTEČNÍCI

Úroveň A1 Starter. Pro 3-6 studentů – úplných začátečníků. Základní slovesa, číslovky, barvy, počítání, basic okruhy (domácnost, rodina atd.). Jednou týdně 50 min – toto je váš start! Místo: Všeználek. Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz / tel. 776 327 204.

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI

Úroveň A2. Pro 3-6 studentů – falešných začátečníků, 50 minut jednou týdně. Další slovesa a vazby, základní komunikační okruhy, rozšiřování slovní zásoby, přítomný a minulý čas, questions. Místo: Všeználek. Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz / tel. 776 327 204.

KONVERZACE V ANGLIČTINĚ PRO DOSPĚLÉ – mírně až středně pokročilí

Úroveň B1/B1+. Pro 3-6 studentů. 50 minut jednou týdně. Cíl: plynulý a přirozený projev díky praxi, slovní zásobě, nácviku konverzačních dovedností včetně výslovnosti a jazykovému sebevědomí. Místo: Všeználek. Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz / tel. 776 327 204.

PŘÍPRAVNÝ KURZ ČEŠTINY K PŘIJÍMAČKÁM na osmiletá gymnázia

Dvě různé skupiny, každá pracuje 60 minut týdně (čtvrtky odpoledne). Kapacita max. 7 žáků (páťáků), minimální obsazenost 3. Budeme pracovat až do dubna 2024. V prvním pololetí garantujeme 15 lekcí.

Čemu se budeme věnovat? Vypracovávání úkolů a úloh typově podobných testům CERMAT a jejich následné kontrole, podrobnějšímu probírání učiva, ve kterém žáci často chybují, čtení s porozuměním, hledání podstatných informací a strategiím při vypracovávání přijímacích testů, podkladům pro domácí přípravu a procvičování.

KROUŽEK TVŮRČÍHO ŠPERKU

Kroužek pro děti od 9 let, které rády tvoří šperky z různých materiálů a technik. Drátkování, šití, drhání, práce s hlínou, korálky, minerály. Kroužek rozvíjí jemnou motoriku, ruční práce, cit pro krásu, harmonii, barvy a individualitu. Kurz trvá 90 minut. Místo konání – centrum Všeználek. Podrobné informace na b.kucna@gmail.com a T: 724 242 224.

VÝTVARNÝ KURZ S JIŘÍM FILÍPKEM

Výtvarný kurz s Jiřím Filípkem. Práce s uhlem, suchým pastelem, temperou, tuší, vodovkou. Dva různé kurzy. Různé výtvarné techniky. Zátiší, krajina, portrét. Lekce trvá 75 minut a tvoříme v interiéru (místo konání – centrum Všeználek) i venku, dle počasí a roční doby. Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz a tel. 776 327 204.

MALOVÁNÍ A HRAVÉ TVOŘENÍ

Zcela nový kurz. Popis bude brzy následovat. Leták ovšem říká vše.

POHYBOVÉ HRY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Děti si formou hry a zábavných cvičení osvojí tři hlavní atletické dovednosti – hod, skok a běh. Společně budeme rozvíjet také jejich vytrvalost, dynamiku a motoriku. Tempo a obtížnost cvičení bude přizpůsobena zdatnosti dětí. Lekce budou probíhat především venku na čerstvém vzduchu.

Místo konání – centrum Všeználek a sportoviště v blízkém okolí, lekce trvá 80 minut. Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, tel. 776 327 204.

SLADKÉ TVOŘENÍ

Pro děti od 6ti let. Budou péct a tvořit sladké dobroty. Všechny recepty si uloží do své kuchařky a z každého setkání si odnesou své výtvory domů. Lekce trvající 80 minut probíhají v centru Všeználek. Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, tel. 776 327 204.

DĚTSKÁ JÓGA

Děti 5–10 let. Cvičení jógy dává dětem možnost nového pohledu na pohyb a na prožitky s ním spojené.
Děti se rády hýbou a jsou přirozeně živé a zvídavé. Praxe jógy jim umožní tuto energii dobře využít. Jógové pozice cvičíme formou hry (běháme, skáčeme, hrajeme si na zvířátka). Důraz je kladen na správné držení těla a uvědomění si napětí a uvolnění v těle.
Jóga pro děti je vhodná samostatně i jako doplněk k dynamičtějším aktivitám (např. plavání, lyžování, tanec). Děti se protáhnou, posílí a uvolní. Aktivní děti jóga zklidní, tišším pomůže vybudovat sebevědomí a povzbudí k činnostem.
Délka lekce: 50 min
Místo konání – centrum Všeználek (tělocvična). Bližší info na iva@vasvseznalek.cz a tel. 776 327 204.

JÓGA TEENS

Holky 10–15 let
Dospívání je citlivým obdobím v životě. Přináší změny nejen tělesné, ale i duševní a sociální. Z fyziologického hlediska dochází k hormonální nerovnováze a k růstovému skoku (a tím k dočasné změně koordinace). V lekcích je kladen důraz na správné provádění jógových pozic. Na závěr lekce bývají zařazeny dechové techniky a relaxace. Teen jóga může ukázat cestu nejen k (znovu)nalezení fyzické kondice, ale především k vnitřnímu klidu a sebeuvědomění.

Délka lekce: 80 min
Místo konání – centrum Všeználek (tělocvična). Bližší info na iva@vasvseznalek.cz a tel. 776 327 204.

LEGO STAVITEL

Stavět, budovat, skládat a rozkládat, vymýšlet a tvořit pomocí světoznámých důmyslných dílků z plastu. Kroužek Lega představuje skvělý způsob, jak propojit učení a zábavu. Kromě rozvoje jemné motoriky se děti učí logickému myšlení. Osvojí si důležité dovednosti jako je schopnost řešení různých problémů, umění komunikace a vzájemné spolupráce. Tato nadčasová stavebnice vtáhne děti do světa kreativity, kde se fantazii meze nekladou. Na pomoc lektorce Lucii pokaždé přispěchá i její syn. Ano, to on je borec přes Lego. Na lekci nejvýše 10 dětí.
50 minut ||| Všeználek ||| +420 776 327 204 ||| iva@vasvseznalek.cz

HERNIČKA PRO MRŇOUSKY

Hernička pro děti 0-4 let. Pokračuje v říjnu 2023. Dvakrát týdně 9:00-11:00 ve Všeználkovi. Na bázi jednorázových vstupů. Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Jógové pozice. Zpívání a hraní. Osvojování dovedností formou hry. Socializace v malém kolektivu. Přijďte se protáhnout, zacvičit a pohrát si.

50 minut ||| Všeználek ||| +420 724 744 192 ||| l.hruba.gaiduschova@gmail.com

PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA

Setkání těhotných a kojících žen (možno s dětmi) a poradkyně při kojení. Správné a úplné informace, vzájemná výměna zkušeností, podpora a sdílení. Dosáhneme cíle, abyste dlouhodoběji a úspěšněji kojila. Pravidelně se scházíme ve Všeználkovi, spojení na certifikovanou laktační poradkyni Verču G. je 725549473 a laktacniporadenstvi@seznam.cz. Liché pátky, 1 x 14 dní.

KURZ KOJENECKÝCH MASÁŽÍ

Děti 0–1 rok. Kojenecká masáž přináší sblížení s miminkem, prohloubení důvěry. Jsou to chvíle, které dávají velmi mnoho miminku, ale také rodičům. IAIM je Mezinárodní asociace kojeneckých masáží, která poskytuje jak pro rodiče, tak profesionály informace a odborné znalosti o kojeneckých masážích od roku 1992. Kojenecká masáž je jednoduchý a efektivní nástroj a zároveň zábavný způsob, jak se naučit zklidnit své dítě, zbavit ho bolestí bříška, lépe mu porozumět v nonverbální komunikaci a mnohem, mnohem víc. Kurzy Kojeneckých masáží pod záštitou IAIM jsou neformální, uvolněné, se spoustou individuálního prostoru a pozornosti. Pondělky 9:00-10:30, kurz = 5 lekcí ve Všeználkovi. Bližší info na randakovka@gmail.com a tel. 731 123 365.

Ceny jednotlivých kurzů si ověřte v CENÍKU, přihlášky + další info hledejte v DOKUMENTECH.

DOUČOVÁNÍ / INDIVIDUÁLNÍ LEKCE A SLUŽBY

Předškolní příprava – rozvoj schopností a dovedností potřebných pro bezproblémové zvládnutí vstupu do 1. třídy. Grafomotorická průprava, předmatematická příprava, logopedická cvičení. Aktivity jsou uzpůsobeny věku a individuálním předpokladům dítěte.

Angličtina pro všechny úrovně a věkové skupiny (předškolní, ZŠ, SŠ a VŠ) – rádi se Vám budeme individuálně věnovat, ozvěte se nám.

Logopedie – zkušená školní logopedka je připravena nabídnout Vám a Vašemu dítěti své služby – konzultaci anebo dlouhodobější spolupráci. Domluvte se s Mgr. Zuzanou Hauzarovou na 603173414 anebo hauzarka@seznam.cz.

Němčina ||| Čeština ||| Matematika — umíme na všech úrovních, budeme se snažit dosáhnout Vašich studijních cílů. Více na iva@vasvseznalek.cz, T: 776 327 204.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2024

I v roce 2024 se budou konat tradiční a časem prověřené příměstské tábory. Hned v několika termínech:
8.-12. července 2024 (pro děti 6-14 let, sportovní zaměření)
15.-19. července 2024 (pro děti 6-14 let, sportovní zaměření)
22.-26. červenec 2024 (děti 8-13 let, Léto s angličtinou)
5. – 9. srpna 2024 (pro děti 4-10 let)
12.-16. srpna 2024 (pro děti 4-10 let)

Aktualita 23. ledna: přihlašovací systém běží, některé tábory se rychle plní.