Hernička pro mrňousky

Hernička pro děti 0-4 let. Každé úterý a čtvrtek 9:00-11:00.

Po letní pauze otevíráme zvovu se začátkem října. Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Angličtina pro předškoláky

Kurzy probíhají ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí. Osvojování jazyka zábavnou formou za použití obrázků, písniček a her. Základní slovní zásoba a tvorba jednoduchých vět.  Děti se přirozeným způsobem seznamují s angličtinou. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy.
Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz , na tel. 776 327 204.

Angličtina pro 1. stupeň ZŠ

Kurzy probíhají ve čtyřech úrovních – začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí I., středně pokročilí II. Osvojování jazyka zábavnou a hravou formou. Zaměření na rozvoj komunikačních dovedností, schopnost porozumět a reagovat. Základní slovní zásoba a tvorba jednoduchých vět. Hlavním cílem je u dětí vytvořit k angličtině kladný vztah. Výuka bude probíhat formou hry a prožitkového učení. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – centrum Všeználek.
Podrobné informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Angličtina pro 2. stupeň ZŠ

Výuka AJ v rozsahu látky ZŠ, konverzace, příprava na přijímací zkoušky na střední školu. Důraz klademe především na aktivní použití jazyka, procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (speaking, reading, listening a writing). Pokud to schopnosti studentů dovolí, je hodina vedena v angličtině. Jazyková úroveň kurzů se odvíjí od úrovně přihlášených žáků. Lekce trvá 45 minut. Místo konání – centrum Všeználek.
Bližší informace na iva@vasvseznalek.cz, na tel. 776 327 204.

Tvůrčí šperk

Kroužek tvůrčího šperku. Kroužek pro děti od 9 let, které rády tvoří šperky z různých materiálů a technik. Drátkování, šití, drhání, práce s hlínou, korálky, minerály. Kroužek rozvíjí jemnou motoriku, ruční práce, cit pro krásu, harmonii, barvy a individualitu. Kurz trvá 90 minut. Místo konání – centrum Všeználek. Podrobné informace na b.kucna@gmail.com a T: 724 242 224.

***

Ceny jednotlivých kurzů v záložce CENÍK. Přihlášky jsou ke stažení v záložce DOKUMENTY.

 

DOUČOVÁNÍ / INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Předškolní příprava – rozvoj schopností a dovedností potřebných pro bezproblémové zvládnutí vstupu do 1. třídy. Grafomotorická průprava, předmatematická příprava, logopedická cvičení. Aktivity jsou uzpůsobeny věku a individuálním předpokladům dítěte.

Angličtina pro všechny úrovně a věkové skupiny (předškolní, ZŠ, SŠ a VŠ) – rádi se Vám bueme individuálně věnovat, ozvěte se nám.

Němčina – lekce NJ na všech úrovních, bližší informace na jkaminek@seznam.cz a T: 607 537 517.

Čeština – lekce ČJ na všech úrovních, bližší informace na jkaminek@seznam.cz a T: 607 537 517.

Letní příměstské tábory 2023

I v roce 2023 se budou konat tradiční a časem prověřené příměstské tábory. Hned v několika termínech. Těšte se. Detaily a přihlášky očekávejte v zimních měsících 2022/23.